יום ו', יא’ בסיון תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת לוח אירועים גלריה חדר מורים יצירת קשר

חזון בית הספר "אהבת יצחק"בית ספר "אהבת יצחק" שבכוכב השחר שואף לחנך את תלמידיו לאהבת התורה, ליראת שמיים ומידות טובות. שואף להקנות ידע תורני נרחב, תוך לימוד חווייתי ומשמעותי של מקצועות הקודש.בית הספר שואף להקנות את הערך החשוב של אהבה בין אדם לחברו וכבוד בין איש לרעהו,קו"ח לכל מבוגר, להורה, למורה ולרב.בית הספר שואף לבסס את הרגלי הלימוד הבסיסיים של התלמיד, ולשפר את הישגי התלמידים במקצועות הלימוד השונים, תוך שימת דגש על השונות בין התלמידים, ומתן מענה דיפרנציאלי עפ"י הצרכים.בית הספר פועל להגביר את הרגשת השייכות, האחריות והמוטיבציה בקרב התלמידים והצוות,ושואף לחזק את הקשר עם קהילת כוכב השחר מתוך תחושת מעורבות, אחריות ואכפתיות רבה.ביה"ס נערך להכין את התלמידים לעידן הטכנולוגי בעזרת הצטיידות כלי תקשוב , הכשרת המורים ושילוב התקשוב בהוראה . כביה"ס ישובי יסודי אנו מאמינים כי הכלים שנקנה לתלמידנו ע"י כלי זה יעזרו להם להשתלב בעידן הטכנולוגי כאשר הם מוכנים ומצוידים בכלים להתמודדות עם השינויים והאתגרים שבעידן זה , את הכלים הללו אנו מתאימים לרוח החמ"ד ומשתמשים בתכנים המתאימים לרוח בית ספרנו. כבית ספר ישובי שחלק ממוריו ותלמידיו באים ממקומות מרוחקים יכול התקשוב לסייע בשעת חרום (כגון מצב ביטחוני או שלג) להוראה מרחוק.וכן מוסיף לתקשורת בין הורים מורים ותלמידים בקשורת יום יומית ע"י מיילים וכיו"ב.בית החינוך "אהבת יצחק" מתחבר לחזון בתי הספר בבנימין:"המטרה של בתי הספר בבנימין הינה להעמיד תלמיד ערכי, חותר מתמיד לביטוי עצמי, למיצוי ומצוינות תוך מעורבות ואחריות חברתית